พิธีวางพวงมาลาแด่สามบูรพาจารย์

          
          ร่วมวางพวงมาลา อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.บดินทร์ รัศมีเทศ) และคณะผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยผู้แทนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมวางพวงมาลา ที่อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

DSC 0089 DSC 0091 DSC 0094 DSC 0097 DSC 0077 DSC 0080
DSC 0083 DSC 0086 DSC 0066 DSC 0067 DSC 0070 DSC 0072
DSC 0055 DSC 0056 DSC 0059 DSC 0061 DSC 0063 DSC 0050
DSC 0052