รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาร่วมพิธีเปิดศูนย์ข่าวไทยรัฐ ทีวี –เว็บไซต์ข่าวแหลมฉบัง นิวส์

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ) และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (คุณอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ) เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ข่าวไทยรัฐ ทีวี –เว็บไซต์ข่าวแหลมฉบัง นิวส์ ตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ณ โอกาสนี้ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู้สื่อข่าวแหลมฉบัง (คุณชัยชนะ ม่วงเข้ม) ในการเปิดศูนย์ข่าวใหม่ในครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม อาทิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (คุณณรงค์พร รุจิโรจน์ดำรงกุล) ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา(คุณทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์) เป็นต้น

atsb00000 atsb00001 atsb00002 atsb00003 atsb00004 atsb00005
atsb00006 atsb00007 atsb00008 atsb00009