การประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหาร สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม เพื่อศึกษาดูงาน การเรียน การสอน และวิทยาการความก้าวหน้าด้านงานวิจัยของวิทยาเขต

DSC 5132 DSC 5135 DSC 5148 DSC 5150 DSC 5151 DSC 5154
DSC 5159 DSC 5162 DSC 5163 DSC 5164 DSC 5165 DSC 5166
DSC 5168 DSC 5170 DSC 5171 DSC 5172 DSC 5174 DSC 5180
DSC 5185 DSC 5194 DSC 5197 DSC 5211 DSC 5214 DSC 5222
DSC 5224 DSC 5229 DSC 5232 DSC 5233 DSC 5236 DSC 5237
DSC 5239 DSC 5245 DSC 5248 DSC 5249 DSC 5254 DSC 5255
DSC 5265 DSC 5269 DSC 5272 DSC 5286 DSC 5289 DSC 5290
DSC 5295 DSC 5300 DSC 5303 DSC 5308 DSC 5314 DSC 5325
DSC 5327 DSC 5329 DSC 5331 DSC 5338 DSC 5339 DSC 5342
DSC 5344 DSC 5345 DSC 5349 DSC 5358 DSC 5362 DSC 5363
DSC 5370 DSC 5375 DSC 5376 DSC 5381 DSC 5388 DSC 5390
DSC 5391 DSC 5395 DSC 5419 DSC 5428 DSC 5434 DSC 5439
DSC 5442 DSC 5451