พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงาน และนิสิตที่ดี และพลังของแผ่นดิน

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดโครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานและนิสิตที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 8.00 - 10.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 บริการวิทยาการ โดยมีพลเรือเอกสุพิทย์ อำนวย คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นประธานในพิธี

DSC09064 DSC09065 DSC09066 DSC09067 DSC09070 DSC09073
DSC09075 DSC09076 DSC09083 DSC09085 DSC09089 DSC09090
DSC09092 DSC09097 DSC09098 DSC09099 DSC09102 DSC09106
DSC09110 DSC09117 DSC09118 DSC09121 DSC09124 DSC09128
DSC09135 DSC09150 DSC09153 DSC09156 DSC09161 DSC09163
DSC09164 DSC09168