พิธีเปิดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ร่วมงานพิธีเปิดอาคารใหม่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา(รศ.บดินทร์ รัศมีเทศ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต(นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ) เข้าร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมเยี่ยมชมสำนักงานใหม่ของสำนักงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

pic01 pic02 pic04 pic05 pic06 pic07
pic08 pic09 pic10 pic11 pic12 pic13
pic14 pic15 pic16 pic17 pic18 pic20
pic21 pic22 pic23 pic24 pic25 pic26