การประชุมวิชาการนานาชาติ 2014 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management (TIIM 2014)

          วันที่ 28 -30 พฤษภาคม 2557 รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา(รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา(นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ)และผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์) ได้เดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2014 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management (TIIM 2014) โดยได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Power management by analyzing interruption of power distribution system in Pattaya ซึ่งเป็นผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้

atsb00000 atsb00001 atsb00002 atsb00003 atsb00004 atsb00005
atsb00006 atsb00008