วิทยาเขตศรีราชาร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรจากคุณกัมพล ตันสัจจา เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย

          เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา(รศ.บดินทร์ รัศมีเทศ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต(นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (นายเรวัติ อ่ำทอง) ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์) และบุคลากรสำนักวิทยบริการและบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อำนวยการบริษัทนงนุชแลนด์สแคปแอนการ์เด้น จำกัด(คุณกัมพล ตันสัจจา) เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ ชั้น 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ

atsb00000 atsb00001 atsb00002 atsb00003 atsb00004 atsb00005
atsb00006 atsb00007 atsb00008 atsb00009