พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

วันที่ 3 ธันวาคม 2555