พิธีเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว