พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร 19 พักอาศัยบุคลากร 2 และอาคาร 20 สระว่ายน้ำ