พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเครือไทยออยล์ แหลมฉบังเพาเวอร์ และสหโคเจน

DSC 0002 DSC 0003 DSC 0005 DSC 0006 DSC 0007 DSC 0014
DSC 0025 DSC 0052 DSC 0062 DSC 0068 DSC 0073 DSC 0085
DSC 0087 DSC 0091 DSC 0097 DSC 0116 DSC 0119 DSC 0121
DSC 0123 DSC 0135 DSC 0136 DSC 0138 DSC 0148 DSC 0159
DSC 0160 DSC 0161 DSC 0162 DSC 0163 DSC 0165 DSC 0182
DSC 0198 DSC 0209 DSC 0220 DSC 0221 DSC 0228 DSC 0232
DSC 0233 DSC 0242 DSC 0251 DSC 0263 DSC 0269 DSC 0274
DSC 0284