งานเลี้ยงขอบคุณอดีตผู้บริหารและผู้เกษียณอายุราชการ

DSC 0376 DSC 0396 DSC 0401 DSC 0394 DSC 0384 DSC 0381
DSC 0387 DSC 0390 DSC 0400 DSC 0404 DSC 0414 DSC 0417
DSC 0419 DSC 0421 DSC 0425 DSC 0426 DSC 0432 DSC 0433
DSC 0435 DSC 0436 DSC 0437 DSC 0439 DSC 0438 DSC 0444
DSC 0446 DSC 0448 DSC 0453 DSC 0456 DSC 0457 DSC 0458
DSC 0459 DSC 0460 DSC 0461 DSC 0462 DSC 0463 DSC 0464
DSC 0465 DSC 0466 DSC 0467 DSC 0468 DSC 0471 DSC 0480
DSC 0481 DSC 0486 DSC 0488 DSC 0492 DSC 0498 DSC 0501
DSC 0502 DSC 0505 DSC 0507 DSC 0511 DSC 0514 DSC 0515
DSC 0517 DSC 0519 DSC 0520 DSC 0521 DSC 0526