วันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

DSC 0013 DSC 0016 DSC 0018 DSC 0020 DSC 0022 DSC 0023
DSC 0024 DSC 0027 DSC 0028 DSC 0030 DSC 0031 DSC 0032
DSC 0034 DSC 0039 DSC 0044 DSC 0048 DSC 0049 DSC 0056
DSC 0063 DSC 0076 DSC 0078 DSC 0079 DSC 0096 DSC 0098
DSC 0100 DSC 0125 DSC 0133 DSC 0134 DSC 0203 DSC 0456
DSC 0539 DSC 0540 DSC 0619