พิธีประกาศอภิสดุดีเฉลิมพระสมัญญา พระกัลยาณมิตราจารย์ แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

DSC 0032 DSC 0035 DSC 0046 DSC 0067 DSC 0070 DSC 0071
DSC 0079 DSC 0081 DSC 0083 DSC 0088 DSC 0093 DSC 0094
DSC 0098 DSC 0109 DSC 0114 DSC 0125 DSC 0127 DSC 0130
DSC 0133 DSC 0148 DSC 0158 DSC 0169 DSC 0171 DSC 0172
DSC 0187 DSC 0188 DSC 0189 DSC 0197 DSC 0202 DSC 0260
DSC 0265