ช่วยแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด  มีสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยเยอะมาก บางตัวมีอาการดุร้าย มีผู้ถูกสุนัขกัดบ่อยมาก โดยเฉพาะอาคารเรียนรวม 6 และ 17 ควรมีการแก้ไขด่วน

ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดที่เข้ามาอาศัยในบริเวณของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด โดยเลือกที่จะควบคุมประชากรสุนัขให้น้อยลงหรือไม่ให้เพิ่มขึ้น มีการติดต่อกรมปศุสัตว์เข้ามาทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า เป็นจำนวน 2 ครั้งแล้วตั้งแต่ปี 2558 ให้ รปภ.ตรวจตราระวังไม่ให้สุนัขจรจากภายนอกรุกล้ำเข้ามาอาศัยภายในมหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือผู้ให้อาหารแก่สุนัขให้อาหารเป็นที่เป็นทางห่างไกลจุดที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก ในส่วนของบางตัวที่มีอาการดุร้ายจะมีมาตรการป้องกันโดยให้แขวนป้ายสีแสดงสัญลักษณ์การเตือนให้ผู้พบเห็นได้ทราบว่าเป็นสุนัขดุร้ายเพื่อการระวังตนเองเลี่ยงที่จะไม่เข้าใกล้ และหากไม่สามารถควบคุมความดุร้ายซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามกับผู้คนจะดำเนินการขนย้ายไปให้กรมปศุสัตว์นำไปดูแลในส่วนของการแยกกักกันสุนัขดุร้าย ซึ่งหากท่านใดมีข้อเสนอแนะในการป้องกันดูแลด้วยวิธีการอื่น ๆ ก็สามารถแจ้งมายังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการได้ครับ
วันที่ 3 เมษายน 2560    
การจัดจราจรภายในมหาวิทยาลัย  ช่วงนี้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่มักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในทางแยกที่มีการปิดกั้นเดินรถทางเดียว ขอรบกวนท่านให้มีการทำสัญลักษณ์เดินรถให้ชัดเจนด้วยเพื่อความปลอดภัยต่อผู้สัญจร ขอบคุณครับ

ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาขอขอบคุณท่านมากที่กรุณาแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร นิสิต และผู้สัญจรจากภายนอก ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้แจ้งให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะดำเนินการสำรวจจุดจราจรทางแยกดังกล่าว เพื่อดำเนินการปรับปรุงให้มีสัญญาณทางเดินรถที่ชัดเจนปลอดภัยต่อการสัญจรต่อไปครับ
วันที่ 31 มีนาคม 2560