ENG  | TH  
 
 


ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา ข่าวนิสิต ข่าวฝึกอบรม สัมมนา ข่าวสมัครงาน ข่าวสอบราคา ข่าวภายในวิทยาเขต

 1. ข่าวมหาวิทยาลัย

 2. ข่าวการศึกษา

 3. ข่าวนิสิต

  22-10-57ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2557 - เอกสารแนบ รายชื่อนิสิต
  21-10-57ประกาศนัดนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 ที่จะไปฝึกงาน รับซองจดหมายขอฝึกงานวันจันทร์-อังคารที่ 10-11 พ.ย.57
  16-10-57ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ประจำปีการศึกษา  2557
  15-10-57ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
  14-10-57นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครสมาชิกสระว่ายนำ้
  19-09-57ขอเชิญนิสิตและบุคคลทั่วไปร่วมประกวดวิดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2557 
  17-09-57รายชื่อนิสิตที่ขอเงินค่าประกันแล้วแต่ยังไม่ได้เงินคืนเลขที่บัญชีไม่ตรง (บัญชีไม่เคลื่อนไหว)
  10-09-57ปฏิทินการฝึกงาน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  13-08-57ประชาสัมพันธ์จำหน่ายหนังสือคณะวิทยาศาสตร์
 4. ข่าวฝึกอบรม สัมมนา

  21-10-57ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปอาหารทะเล (รอบที่ 2) “นักเก็ตปลาส้ม”
  01-11-57 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
  14-10-57ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม SET on Campus : เปิดตำราความคิด วางแผนชีวิต พิชิตความสำเร็จ
  18-09-57คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (OR-NET 2015)
 5. ช่าวสมัครงาน

  24-10-57คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
  13-10-57คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา
  13-10-57คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
  10-10-57คณะเศรษฐศาสตร์  ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ วุฒิปริญญาโท หลายอัตรา
  10-10-57คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก หลายอัตรา
  03-10-57คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  03-10-57ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานวิทยาเขต ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน 3 อัตรา
  03-10-57ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานวิทยาเขต ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
  30-09-57ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานวิทยาเขต ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา
  10-09-57คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
  10-09-57คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  10-09-57คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 6. ข่าวสอบราคา

  22-10-57คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบการให้น้ำหนัก จำนวน 1 ชุด
  22-10-57มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ 
  17-10-57คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดลองออสซิลโลสโคป ๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ๑ ชุด
  17-10-57คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดลองฟังก์ชั่นเจนเนอร์เรเตอร์ ๑ ชุด
  16-10-57สำนักงานวิทยาเขต ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น จำนวน ๒ ชุด
  16-10-57สำนักงานวิทยาเขต ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์มิกซ์โดเมนออสซิลโลสโคป จำนวน 2 ชุด
  15-10-57คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกพลังงานทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมโปรแกรมอินเตอร์เฟส จำนวน 1 ชุด
  15-10-57สำนักวิทยบริการ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 7,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง
 7. ข่าวภายในวิทยาเขต

  21-10-57ขอเชิญบุคลากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ประจำปี 2558 ลงคะแนนเลือกตั้ง
  20-10-57การขอใช้อาคารพลศึกษา สนามกีฬาต่าง ๆ ให้ยืนแบบฟอร์มขอใช้ได้ที่อาคารพลศึกษา
  13-11-56ปรับเวลาการให้บริการรถสวัสดิการภายในวิทยาเขต
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>            

An historical timeline of Lake Nona

dot-1 dot-2 dot-3 Move Left Move Right
 
                website นี้เหมาะสำหรับทุกเว็บเบราว์เซอร์และ Internet Explorer V.10 ขึ้นไป
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มเก็บข้อมูล :: 08-05-2014
วันนี้159
เมื่อวานนี้1159
สัปดาห์นี้9794
สัปดาห์ที่แล้ว9606
เดือนนี้40638
เดือนที่แล้ว57159
จำนวนผู้ชมทั้งหมด326984