ENG  | TH  
 
 


ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา ข่าวนิสิต ข่าวฝึกอบรม สัมมนา ข่าวสมัครงาน ข่าวสอบราคา ข่าวภายในวิทยาเขต

 1. ข่าวมหาวิทยาลัย

 2. ข่าวการศึกษา

  04-02-59ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2559
  29-01-59บันทึกประวัติโครงการจริยธรรม คุณธรรมและโครงการเด็กดีฯ
  22-01-59คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรับสมัครโครงการรับตรง โครงการช้างเผือก โครงการโควตาช้างเผือก และโครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) ระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2559
  18-01-59คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
  11-12-58คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคพิเศษ   ปีการศึกษา 2559
  08-12-58คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559
  08-12-58คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559
  08-12-58คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559
  08-12-58คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559
  08-12-58คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจากการประกวดแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
  27-11-58คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท ปี 2559 ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
  14-09-58ตารางกำหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 3. ข่าวนิสิต

  03-02-59ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอสั้นเข้าประกวด หัวข้อ "smoke free university" มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 
  03-02-59ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๔
  28-01-59ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อภาพยนตร์ และเพลง (Learning English through Movies and Songs) 
  28-01-59ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
  27-01-59คณะวิทยาการจัดการขอเชิญนิสิตเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
  27-01-59คณะวิทยาการจัดการ เปิดอบรมโครงการเตรียมความพร้อม สอบ TOEIC สำหรับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ
  25-01-59ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา  บริษัทนำ้มันปิโตรเลียม จำกัด  ประจำปีการศึกษา   2558  
  21-01-59ขอเชิญนิสิตฯ ร่วมส่งผลงานการออกแบบโลโก้ ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท ในภายใต้แนวคิด"ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล" 
  18-01-59เปิดบริการห้องให้คำปรึกษา อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม
  08-01-59ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว ปี 2559
  09-12-58ประกาศทุนการศึกษา มูลนิธิ จีอี ( GE Foundation Scholar-Leaders Program )
  08-12-58มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครทุนการศึกษาต่อ "ระดับบัณฑิตศึกษา" ประจำปีการศึกษา  2560
  24-11-58เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เสือปืนไว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 4. ข่าวฝึกอบรม สัมมนา

 5. ช่าวสมัครงาน

  04-02-59คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิศวกรรมทางทะเล จำนวน 2 อัตรา 
  03-02-59คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
  29-01-59คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเบื้องต้น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ กรณีพิเศษ 2 อัตรา
  15-01-59คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  15-01-59คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา
  14-01-59คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ก.พ. 2559
  13-01-59คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
 6. ข่าวสอบราคา

  04-02-59มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำรอบอาคาร 7 โรงอาหารกลาง
 7. ข่าวภายในวิทยาเขต

  22-01-59การยกเลิกการให้บริการรถสวัสดิการระหว่างวิทยาเขตศรีราชา-อำเภอศรีราชา
  23-11-58แบบฟอร์มขอใช้บริการอาคารพลศึกษาและสนามกีฬาต่าง ๆ
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>            

An historical timeline of Lake Nona

dot-1 dot-2 dot-3 Move Left Move Right
 
                website นี้เหมาะสำหรับทุกเว็บเบราว์เซอร์และ Internet Explorer V.10 ขึ้นไป
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มเก็บข้อมูล :: 08-05-2014
วันนี้3013
เมื่อวานนี้1820
สัปดาห์นี้18212
สัปดาห์ที่แล้ว23245
เดือนนี้17493
เดือนที่แล้ว57958
จำนวนผู้ชมทั้งหมด1109597