[เว็บไซต์เดิม]    ENG  | TH  
 
 


ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา ข่าวนิสิต ข่าวฝึกอบรม สัมมนา ข่าวสมัครงาน ข่าวสอบราคา ข่าวภายในวิทยาเขต

 1. ข่าวมหาวิทยาลัย

  26-08-57ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร
  25-08-57โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557
  21-08-57ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการประจำวิทยาเขตประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
  26-06-57เกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 วันที่ 23-31 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-22.00 น.
 2. ข่าวการศึกษา

  04-08-57ประกาศรายชื่อนิสิตจบภาคฤดูร้อน (2) ปีการศึกษา 2557
  04-08-57ประกาศรายชื่อนิสิตจบภาคฤดูร้อน (1) ปีการศึกษา 2557
  04-08-57ประกาศรายชื่อนิสิตที่จบภาคปลายปีการศึกษา 2556
 3. ข่าวนิสิต

  26-08-57งดเรียนรายวิชา Arts of Living หมู่เรียน 870 วันอังคารที่ 2 , 9 , 16 กันยายน 57 อ.อรรธิกา พังงาและคณะ 
  21-08-57ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยสอน วิชา Principles of Engineering Design
  20-08-57นายกฤษณะ ประเสริฐศรีทอง ให้ติดต่อขอรับกระเป๋าเงินคืน
  19-08-57นิสิตที่ต้องการเปลี่ยนการใช้สิทธิรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า ติดต่อห้องพยาบาลด่วน
  14-08-57ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนสำหรับนิสิตพิการ
  13-08-57ประชาสัมพันธ์จำหน่ายหนังสือคณะวิทยาศาสตร์
  01-08-57ประกาศรับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2557
  23-07-57ประกาศรับสมัครทุนการออกค่ายอาสาโครงการ  " ออกค่าย..ได้ยิ้มไปกับอายิโนะโมะโต๊ะ "
  23-07-57ประกาศรับสมัครนิสิตขอทุนการศึกษา ชื่อทุน " มูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ "
  07-07-57ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา  ( ชื่อทุน เทศโก้ โลตัส เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 )
  01-07-57กำหนดการขอกู้ยืม กยศ. รายเก่าต่อจากมัธยมและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
  01-07-57นิสิตกู้ยืม กยศ /กรอ รายเก่าของมหาวิทยาลัยทุกคนที่ประสงค์กู้ยืมต่อในภาคต้น ปีการศึกษา 2557
  30-05-57ประกาศร้านครุยสุกัญญา แจ้งกำหนดการรับชุดสูทและชุดครุย วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2556
  15-05-57รายชื่อนิสิตที่ขอเงินค่าประกันแล้วแต่ยังไม่ได้เงินคืนเลขที่บัญชีไม่ตรง(บัญชีไม่เคลื่อนไหว) 
  29-04-57ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557
 4. ข่าวฝึกอบรม สัมมนา

  05-08-57ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศ (ค.1) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (Wharf) ขนาดความยาว 400 เมตร ของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
  17-07-57งานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการประมาณราคาค่าก่อสร้างแบบมืออาชีพ
  17-07-57งานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมในหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคารรุ่นที่ 9
  17-07-57งานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมในหลักสูตรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 5. ช่าวสมัครงาน

  22-08-57คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งช่างเทคนิค
  21-08-57คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
  21-08-57คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
  21-08-57คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเคมี
  21-08-57คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์
  21-08-57คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  20-08-57วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  08-08-57สำนักงานวิทยาเขต ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1 อัตรา
  08-08-57สำนักงานวิทยาเขต ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ฝ่ายกิจการนิสิต 1 อัตรา
  08-08-57สำนักงานวิทยาเขต ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและรักษาความปลอดภัยผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ) 1 อัตรา
  08-08-57สำนักงานวิทยาเขต ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 2 อัตรา
  28-07-57คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา
  21-03-57ประกาศรับสมัครงาน Position: Research Analyst / Business Analyst จาก บ. Canvassco (Thailand)
 6. ข่าวสอบราคา

  27-08-57สำนักงานวิทยาเขต ประกาศเปิดประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายภายในอาคาร 7 โรงอาหารกลาง จำนวน 2 ร้าน
  28-08-57สำนักวิทยบริการ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 3 รายการ
  28-08-57สำนักวิทยบริการ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายแบบควบคุมด้วยซอฟต์แวร์คอนโทรลเลอร์ จำนวน 1 รายการ (90 เครื่อง)
  28-08-57สำนักวิทยบริการ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง และชุดโปรแกรมฐานข้อมูล จำนวน 2 ชุด
  28-08-57สำนักวิทยบริการ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก จำนวน 1 เครื่อง
  28-08-57สำนักวิทยบริการ ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง
  28-08-57สำนักวิทยบริการ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (อุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์พร้อมติดตั้ง)
  21-08-57คณะวิทยาการจัดการ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณที่นั่งพักของนิสิตและบริเวณโดยรอบอาคารเรียนรวม 2 จำนวน 1 งาน
  21-08-57คณะวิทยาการจัดการ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
  21-08-57คณะวิทยาการจัดการ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
 7. ข่าวภายในวิทยาเขต

  13-01-57กิจกรรมอยู่ที่ไหนก็ยืมได้ (Si Racha Campus Borrow Anywhere)
  13-11-56ปรับเวลาการให้บริการรถสวัสดิการภายในวิทยาเขต
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>            

An historical timeline of Lake Nona

dot-1 dot-2 dot-3 Move Left Move Right
 
                website นี้เหมาะสำหรับทุกเว็บเบราว์เซอร์และ Internet Explorer V.10 ขึ้นไป
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มเก็บข้อมูล :: 08-05-2014
วันนี้1961
เมื่อวานนี้2047
สัปดาห์นี้11464
สัปดาห์ที่แล้ว20581
เดือนนี้62365
เดือนที่แล้ว64200
จำนวนผู้ชมทั้งหมด226107