ENG  | TH  
 
 


ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา ข่าวนิสิต ข่าวฝึกอบรม สัมมนา ข่าวสมัครงาน ข่าวสอบราคา ข่าวภายในวิทยาเขต

 1. ข่าวมหาวิทยาลัย

  06-01-58ขอเชิญนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รุ่น E.53 – E.66 ร่วมงาน “18 ปี คืนสู่เหย้าชาวดงตาล @SRC” ในวันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 2558 ณ บริเวณอาคาร 6 ศูนย์เรียนรวม ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
  22-12-57ประกาศรับคืนชุดครุยวิทยฐานะและชุดสูทสากล ร้านครุยสุกัญญา
 2. ข่าวการศึกษา

  21-01-58คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
  22-01-58คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
  16-01-58ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
  06-01-58คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 9 ก.พ. 2558
  09-12-57คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ก.พ. 2558
  09-12-57คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ก.พ. 2558
  25-11-57ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง KU Admission 
  14-11-57คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
  14-11-57คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  04-11-57ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 3. ข่าวนิสิต

  13-01-58ประกาศผลตอบรับเข้าฝึกงาน สำหรับนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 - เอกสารแนบ
  12-01-58ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ ปัจฉิมนิเทศ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมบังคับ ต้องเข้าร่วมทุกคน) ในวันพุธที่ 28 ม.ค. 2558 ณ อาคาร 13 พลศึกษา เวลา 12.30 – 16.00 น.
  14-10-57นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครสมาชิกสระว่ายนำ้
 4. ข่าวฝึกอบรม สัมมนา

  21-01-58อบรมโครงการรอบรู้เรื่องยา (ได้ชั่วโมงสุขภาพ 3 ชั่วโมง) รับจำนวนจำกัด
  15-01-58ประกาศรับสมัครนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ " SINGHA BIZ COURSE "
  13-11-57งานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดอบรมในหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 9" รับสมัครแล้ววันนี้ - 28 ม.ค. 2558
  01-11-57 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
  18-09-57คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (OR-NET 2015)
 5. ช่าวสมัครงาน

  19-01-58งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานวิทยาเขต ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
  13-01-58คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
  13-01-58คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  13-01-58คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบัญชี
  13-01-58คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการเงิน
  06-01-58คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  09-12-57คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา
 6. ข่าวสอบราคา

  21-01-58สำนักงานวิทยาเขต ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ 16 พอร์ต จำนวน 10 เครื่อง และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ 24 พอร์ต
  16-01-58คณะวิทยาการจัดการ ประกาศสอบราคาเช่าบริการฐานข้อมูลทางธุรกิจ จำนวน ๒ บัญชีผู้ใช้งาน
  15-01-58สำนักงานวิทยาเขต ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง
 7. ข่าวภายในวิทยาเขต

  16-01-58การขอใช้อาคารพลศึกษา สนามกีฬาต่าง ๆ ให้ยืนแบบฟอร์มขอใช้ได้ที่อาคารพลศึกษา
  05-01-58แจ้งปรับค่าบริการรถสวัสดิการโรบินสัน
  30-10-57แจ้งยกเลิกให้บริการรถสวัสดิการโรบินสัน
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>            

An historical timeline of Lake Nona

dot-1 dot-2 dot-3 Move Left Move Right
 
                website นี้เหมาะสำหรับทุกเว็บเบราว์เซอร์และ Internet Explorer V.10 ขึ้นไป
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มเก็บข้อมูล :: 08-05-2014
วันนี้1921
เมื่อวานนี้1194
สัปดาห์นี้1921
สัปดาห์ที่แล้ว12702
เดือนนี้56411
เดือนที่แล้ว33148
จำนวนผู้ชมทั้งหมด474307