[เว็บไซต์เดิม]    ENG  | TH  
 
 


ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา ข่าวนิสิต ข่าวฝึกอบรม สัมมนา ข่าวสมัครงาน ข่าวสอบราคา ข่าวภายในวิทยาเขต

 1. ข่าวมหาวิทยาลัย

  01-08-57ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์ประจำ และสายสนับสนุนวิชาการ หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่งานนิติการ [080-556-6651]
  29-07-57ขยายเวลารับสมัครร้านค้า (เฉพาะสินค้าอุปโภค เท่านั้น) เข้าร่วมงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ประจำปี 2557
  29-07-57กำหนดการ รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ และแบบตอบรับ งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557
  25-07-57คู่มือการเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  24-07-57ประกาศรับสมัครจองพื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556
  24-07-57โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
  23-07-57งานระบบข้อมูลและสารสนเทศ ประกาศเครื่อง server ขัดข้องซึ่งเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบตามรายละเอียดด้านใน
  26-06-57เกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 วันที่ 23-31 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-22.00 น.
 2. ข่าวการศึกษา

  28-07-57กำหนดการและเอกสารประกอบกการมอบตัวนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557
  20-02-57รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2557
 3. ข่าวนิสิต

  01-08-57ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2557
  23-07-57ประกาศรับสมัครทุนการออกค่ายอาสาโครงการ  " ออกค่าย..ได้ยิ้มไปกับอายิโนะโมะโต๊ะ "
  23-07-57ประกาศรับสมัครนิสิตขอทุนการศึกษา ชื่อทุน " มูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ "
  21-07-57ประกาศนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 57 ) ประสงค์ที่จะกู้ย้ม ระบบ กรอ ประจำปีการศึกษา 2557
  18-07-57ประกาศนิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาติดต่อที่ฝ่ายกิจการนิสิต 
  07-07-57ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา  ( ชื่อทุน มูลนิธิตั้งเช็กกิม )
  07-07-57ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา  ( ชื่อทุน เทศโก้ โลตัส เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 )
  01-07-57กำหนดการขอกู้ยืม กยศ. รายเก่าต่อจากมัธยมและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
  01-07-57นิสิตกู้ยืม กยศ /กรอ รายเก่าของมหาวิทยาลัยทุกคนที่ประสงค์กู้ยืมต่อในภาคต้น ปีการศึกษา 2557
  10-06-57นิสิตที่ประสงค์จะเรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
  09-06-57ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557
  30-05-57ประกาศร้านครุยสุกัญญา แจ้งกำหนดการรับชุดสูทและชุดครุย วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2556
  15-05-57รายชื่อนิสิตที่ขอเงินค่าประกันแล้วแต่ยังไม่ได้เงินคืนเลขที่บัญชีไม่ตรง(บัญชีไม่เคลื่อนไหว) 
  29-04-57ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557
 4. ข่าวฝึกอบรม สัมมนา

  01-08-57โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนและวิเคราะห์โครงการ หลักสูตร ลงทุนอสังหาฯ ง่ายกว่าที่คิด
  17-07-57งานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการประมาณราคาค่าก่อสร้างแบบมืออาชีพ
  17-07-57งานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมในหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคารรุ่นที่ 9
  17-07-57งานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมในหลักสูตรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  26-06-57งานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมในโครงการการจัดการระบบการผลิตแบบโตโยต้า 
 5. ช่าวสมัครงาน

  31-07-57สำนักงานวิทยาเขต ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ฝ่ายกิจการนิสิต 1 อัตรา
  30-07-57วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  30-07-57คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
  28-07-57คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา
  21-07-57คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  09-07-57คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  21-03-57ประกาศรับสมัครงาน Position: Research Analyst / Business Analyst จาก บ. Canvassco (Thailand)
 6. ข่าวสอบราคา

  31-07-57สำนักงานวิทยาเขต ประกาศเปิดประมูลร้านค้าภายในวิทยาเขตศรีราชา จำนวน 2 ร้าน 
  31-07-57สำนักงานวิทยาเขต ประกาศเปิดประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายภายในโรงอาหารกลาง อาคาร 7 โรงอาหารกลาง จำนวน 2 ร้าน
  31-07-57สำนักงานวิทยาเขต ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 7 โรงอาหารกลาง
  30-07-57สำนักงานวิทยาเขต ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
  30-07-57สำนักงานวิทยาเขต ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า อาคาร 13 พลศึกษา
 7. ข่าวภายในวิทยาเขต

  13-01-57กิจกรรมอยู่ที่ไหนก็ยืมได้ (Si Racha Campus Borrow Anywhere)
  13-11-56ปรับเวลาการให้บริการรถสวัสดิการภายในวิทยาเขต
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>            

An historical timeline of Lake Nona

dot-1 dot-2 dot-3 Move Left Move Right
 
                website นี้เหมาะสำหรับทุกเว็บเบราว์เซอร์และ Internet Explorer V.10 ขึ้นไป
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มเก็บข้อมูล :: 08-05-2014
วันนี้586
เมื่อวานนี้3064
สัปดาห์นี้14463
สัปดาห์ที่แล้ว16576
เดือนนี้3650
เดือนที่แล้ว64200
จำนวนผู้ชมทั้งหมด167392