ENG  | TH  
 
 


ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา ข่าวนิสิต ข่าวฝึกอบรม สัมมนา ข่าวสมัครงาน ข่าวสอบราคา ข่าวภายในวิทยาเขต

 1. ข่าวมหาวิทยาลัย

  30-05-59ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
  23-05-59ประชาสัมพันธ์วงศ์ดุริยางค์เครื่องลม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  11-02-59กำหนดวันจองหอพักสำหรับนิสิตชั้นปี 1 รหัส 59
 2. ข่าวการศึกษา

  26-05-59คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่น 14 (รอบสอง)
  25-05-59คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มิถุนายน 2559
  25-05-59ปฏิทินการรับเข้านิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์จากทุกโครงการรับเข้า
  12-05-59ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียร์ริ่งเฮ้า(Clearing-house) ปีการศึกษา 2559
  07-04-59โครงการปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
  01-04-59ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
  09-03-59กำหนดการและเอกสารการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559
  14-09-58ตารางกำหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 3. ข่าวนิสิต

  23-05-59ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.30 - 16.00 น. และ 18.00 - 20.00 น.
  02-05-59ขอเชิญนิสิต เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
  25-03-59ประกาศ แนวปฏิบัติการพักอาศัยในหอพักนิสิต ประจำภาคต้น 2559
  08-03-59กำหนดการชำระค่าน้ำ-ไฟฟ้าหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย 2558 (แก้ไข)
  04-02-59ประกาศรับชุดครุยและชุดสูท ประจำปีการศึกษา 2558
  28-01-59ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
  24-11-58เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เสือปืนไว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 4. ข่าวฝึกอบรม สัมมนา

  25-05-59อบรมฟรี! โครงการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา Vero Software VISI: CAD/CAM ในวันที่ 1-3 ก.ค. 2559 รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์
  19-04-59โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
 5. ช่าวสมัครงาน

  24-05-59คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล จำนวน 1 อัตรา
  24-05-59คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการพัสดุ
  24-05-59คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
  11-05-59สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  04-05-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  04-05-59คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ 2 อัตรา
  04-05-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  03-05-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  02-05-59คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  27-04-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการเงิน จำนวน 4 อัตรา
  27-04-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการตลาด จำนวน 2 อัตรา
  27-04-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
  27-04-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา
  27-04-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการจัดการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา
  27-04-59คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการจัดการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
  11-03-59คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวนหลายอัตรา
 6. ข่าวสอบราคา

 7. ข่าวภายในวิทยาเขต

  26-05-59แจ้งปิดถนนโพศรีมหาโพธิ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. - 13 มิ.ย. 59
  22-03-59ประกาศรับสมัครร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารเช้า บริเวณหน้าหอพักนิสิต มก.ศรีราชา
  16-03-59ป้องกันเหตุ ถูกโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
  23-11-58แบบฟอร์มขอใช้บริการอาคารพลศึกษาและสนามกีฬาต่าง ๆ
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>            

An historical timeline of Lake Nona

dot-1 dot-2 dot-3 Move Left Move Right
 
                website นี้เหมาะสำหรับทุกเว็บเบราว์เซอร์และ Internet Explorer V.10 ขึ้นไป
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มเก็บข้อมูล :: 08-05-2014
วันนี้1387
เมื่อวานนี้1020
สัปดาห์นี้26807
สัปดาห์ที่แล้ว33817
เดือนนี้38817
เดือนที่แล้ว37657
จำนวนผู้ชมทั้งหมด1256387